Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Over KleineRing.be

Het team | Pers en publicaties | Contact

Het team

Rien van de Wall, historicus, ruimtelijk planner en Brusselaar, heeft deze website gecreëerd vanuit een bijzondere interesse in de interactie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. KleineRing.be is een persoonlijk project, voortvloeiend uit het onderzoek waarmee Rien in 2014 aan de VUB afstudeerde. In zijn professionele leven is Rien opdrachthouder bij perspective.brussels (Brussels Planningsbureau). Daar bouwt hij, aan de hand van ruimtelijke en thematische analyses, mee aan de kennis over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussels architect en urbanist Wim Menten vertaalt het ruimtelijke luik van het herinrichtingsvoorstel in een reeks schetsen. In nauwe relatie tot het mobiliteitsgegeven geeft hij vorm aan een stedelijke verblijfsruimte die bijdraagt tot het metropolitane karakter van Brussel. Als senior projectarchitect van stads- en architectuurprojecten voor Robbrecht en Daem architecten creëert hij publieke en culturele plekken zowel in binnen- als buitenland. Net zoals bij KleineRing.be staat het samenbrengen van mensen daarbij centraal.

Webdesign

Tom Redford (tomredford.eu) heeft het webdesign van KleineRing.be voor zijn rekening genomen.

Vertaling

Voor de vertalingen naar het Frans werd beroep gedaan op Stéphanie Loute (sltraduction) en Mathieu Fraikin.

Pers en publicaties

Publicaties

R. van de Wall, ‘Op zoek naar een toekomst voor de stedelijke verkeerscollector. Een voorstel voor de herinrichting van de Brusselse kleine ring’, Ruimte, nr. 27, 2015, 30-35. Lees een fragment.

R. van de Wall, ‘Van stadssnelweg naar publieke ruimte’, AGORA. Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 32 (2016), nr. 2, 32-35. Lees het artikel.

Pers

S. Van Garsse en L. Vermeersch, ‘Enkele tunnels Kleine Ring kunnen dicht’, BRUZZ, 21 januari 2016.

‘Laat die Brusselse kleine Ring toch los’, De Standaard, 21 januari 2016.

‘Dromen van pleintjes en groen op de Kleine Ring’, BRUZZ, 8 juni 2016.

S. De Sloover, ‘Poincarélaan moet stadsesplanade worden, geen openluchtparking’, BRUZZ, 17 februari 2017.

Contact