Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Brusselse uitdagingen

Brussel en zijn centrale wijken worden vandaag geconfronteerd met uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen. Op een aantal daarvan kan de ruimtelijke ordening en in het bijzonder de aanleg van het openbaar domein een antwoord bieden. De bereikbaarheid van de stad moet verzekerd worden, mensen willen er goed en gezond kunnen leven en de aanwezigheid van groen sterkt de stadskern op sociaal, economisch en ecologisch vlak.

Spitsuur in de Madoutunnel © Rien van de Wall

Spitsuur in de Madoutunnel.
© Rien van de Wall

In de ringruimte ligt een immens potentieel klaar om in elk van deze uitdagingen winsten te boeken. Doel van het herinrichtingsvoorstel: dat potentieel aanboren.

Een bereikbare stad | Een goede en gezonde leefomgeving | Groene en blauwe verbindingen | Het potentieel van de ringruimte

Een bereikbare stad

Al jaren staat Brussel in de toplijst van de meest filegevoelige steden ter wereld en in 2015 werden nog maar eens records inzake filelengte gebroken. [1] Zet de huidige trend zich door, dan staat er in 2030 een kwart meer files op onze wegen. [2] Het huidige mobiliteitssysteem is onhoudbaar geworden: de bereikbaarheid van de hoofdstad staat onder druk en de kosten van de files aan de maatschappij lopen in de miljoenen.

Meer lezen

Een goede en gezonde leefomgeving

De kwaliteit van het wonen in de centrale wijken van de hoofdstad wordt, ondanks het rijke aanbod aan stedelijke voorzieningen en vrijetijdsactiviteiten, laag gewaardeerd. Onder meer een gebrek aan open ruimte, aan groen, aan rust en aan zuivere lucht worden als oorzaken van de aanhoudende stadsvlucht genoemd. Bovendien is de impact van de luchtvervuiling op de gezondheid van de Brusselaars onmogelijk nog weg te wuiven.

Meer lezen
Hallepoortpark © Ianthe De Boeck

Het Hallepoortpark. © Ianthe De Boeck

Groene en blauwe verbindingen

De groene ruimten zijn erg ongelijk verdeeld over het gewestelijk grondgebied. In de centrale wijken loopt het percentage verharde en ondoorlaatbare oppervlakten op tot 95%. Nochtans levert stedelijk groen (en blauw) tal van winsten op. Minder extreme temperaturen, hogere vastgoedprijzen en een beter functionerend riolenstelsel zijn slechts enkele van de diverse positieve effecten van groen.

Meer lezen

Het potentieel van de ringruimte

Zuidlaan/Hallepoortlaan

De Zuidlaan/Hallepoortlaan kan als een lineair park worden ingericht.
© Wim Menten

Het tracé van de Kleine Ring vormt een langgerekt, aaneengesloten en onbebouwd terrein met een totale oppervlakte van een kleine 50 hectare in het centrale, meest dichtbevolkte deel van de stad. Aangrenzend aan of in de onmiddellijke nabijheid van de ringlanen is bovendien een twintigtal open en publiek toegankelijke ruimten gelegen, de ene al wat uitgestrekter en wat groener dan de andere. Opportuniteiten om op de genoemde uitdagingen een antwoord te bieden, liggen hier voor het grijpen.

Het herinrichtingsvoorstel wil het potentieel van de ringruimte benutten. Wat vandaag een ruimte is die quasi exclusief gebruikt wordt voor één functie (de mobiliteit) en één vervoermodus (het gemotoriseerd verkeer), kan morgen getransformeerd worden tot een gebied dat een veelheid aan diensten levert aan de stad, haar inwoners en haar gebruikers.

Meer lezen