Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Groen lint in de Kanaalwijk

Ruimtelijke visie

De boulevards in deze sectie vormen samen met het kanaal de groen-blauwe hoofdstructuur van de Kanaalwijk. Ze verbinden een aantal belangrijke trekpleisters in de wijk met elkaar: de Ninoofsepoort, het Zuidstation en de dynamische wijken rond de Hallepoort. In dwarse richting brengen ze de dichtbevolkte wijken van Kuregem, Anneessens en Bloemenhof bij elkaar. Ze vormen een ‘groen lint’ met een eigen ruimtelijke en verkeerslogica (dus niet als onderdeel van een ringweg).

Het herinrichtingsvoorstel creëert continuïteit door de as als een sterke, herkenbare figuur in de ruimte te plaatsen: tramsporen, wegen en fietspaden lopen allen in een rechte lijn van begin tot einde. Het lint wordt visueel ‘opgehangen’ tussen de torens van Sint-Gillis (kerk en stadhuis) en die aan de Ninoofsepoort. Ongeveer halverwege duidt de spoorbrug, dat als overdwars element de continuïteit breekt, het Zuidstation aan.

Profiel Zuidlaan/Poincarélaan

Het groene lint in de Kanaalwijk, ter hoogte van de Brogniezstraat. Dwarsprofiel.
© Rien van de Wall & Wim Menten

Binnen de continuïteit wordt het lint geritmeerd door een opeenvolging van divers ingerichte segmenten: (richting kanaal) een park, een plein, een groene boulevard en opnieuw een park. Het groene lint voorziet dit dichtbevolkte en jonge stadsdeel van de broodnodige open ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

Mobiliteit

De boulevards op het groene lint worden ingeschakeld in het raster van hoofdstraten in de Kanaalwijk. Deze kanaliseren autoverkeer met herkomst of bestemming in de wijk; doorgaand verkeer wordt geweerd. Het verkeer circuleert overal bovengronds. Het wegprofiel omvat 2×1 rijstrook, net zoals de andere hoofdstraten in de Kanaalwijk (vb. Bergense- en Ninoofsesteenweg). De ontwerpsnelheid is 50 km/u, plaatselijk 30 km/u.

Het groene lint en de kanaaloever worden ontsloten door tramlijn 51. De Ninoofsepoort wordt een knooppunt van tramlijnen, want behalve lijn 51 wordt de plek ook bediend door de voorgestelde lijn Weststation-Luxemburg, lijn 82 en de intergewestelijke tram Noordstation-Ninove. De laatste twee volgen het tracé van de boulevards overigens tot het metrostation Grondwet resp. het Klein Kasteeltje. De as wordt door elk van de vier Brusselse metrolijnen gekruist, met name aan Hallepoort (lijnen 2 en 3), Grondwet (lijn 3), Graaf van Vlaanderen (lijn 1) en IJzer (lijn 4).