Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle webpagina’s geplaatst onder de domeinnaam ‘https://www.kleinering.be’. Het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. De beheerder van KleineRing.be kan deze voorwaarden op elk tijdstip wijzigen.

Onder ‘informatie’ wordt verstaan: alle teksten, afbeeldingen, layout- en grafische elementen, en andere items die deel uitmaken van deze websites.

Copyright KleineRing.be

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om de informatie die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om de informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden. Korte aanhalingen uit webpagina’s zijn toegelaten – tenzij voor commerciële doeleinden ­– mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Informatie op de website

De beheerder van KleineRing.be heeft grote zorg besteed aan de creatie van deze website en aan het correct weergeven van de informatie. Niettemin kan de website onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De beheerder staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De beheerder behoudt zich het recht voor om de informatie op de website op elk ogenblik te wijzigen. De beheerder is niet aansprakelijk voor initiatieven die de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

De beheerder van KleineRing.be heeft in alle gevallen getracht de rechthebbende eigenaars te achterhalen van het op deze site gebruikte beeldmateriaal. Waar dat mogelijk was, heeft hij deze bij de afbeeldingen vermeld. Indien u de eigenaar bent van een afbeelding en u wil niet dat deze getoond wordt, gelieve contact met hem op te nemen.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden. Deze links worden uitsluitend aangebracht ter informatie aan de gebruiker. De beheerder van KleineRing.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s, en is in geen geval aansprakelijk voor hun inhoud of kwaliteit. Het plaatsen van links betekent niet noodzakelijk dat de beheerder van KleineRing.be op de een of andere manier samenwerkt met de uitbaters van voornoemde websites of webpagina’s, of dat hij de inhoud ervan goedgekeurd heeft.