Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Over deze website

Over deze website

KleineRing.be bouwt voort op een onderzoek getiteld De Brusselse kleine ring, conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector van Rien van de Wall. Dit onderzoek vond plaats in 2013-2014 in het kader van een masterproef Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het onderzoek werd in de afgelopen jaren bekroond met twee prijzen. In november 2014 reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) aan de auteur de Afstudeerprijs uit, een prijs waarmee de vereniging innovatieve en creatieve eindwerken in de kijker wil zetten (meer info). In november 2015 werd de auteur laureaat van de door de Stichting MORO (Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling) en de Universiteit Gent georganiseerde Georges Allaert publicatieprijs. De jury beoordeelde de masterproef als de beste publicatie die een beleidsrelevante bijdrage leverde op het gebied van de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling (meer info).

Doel van deze website is de inhoud van het onderzoek voor een breder publiek te ontsluiten en bekend te maken. KleineRing.be heeft geen commerciële doeleinden en is op geen enkele wijze verbonden aan een overheidsinstantie.