Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Welkom op de Kleine Ring!

De Kleine Ring is hét actieterrein voor de volgende Brusselse regering. Wij roepen haar op om het mobiliteitsproject op te schalen tot een echt stadsproject. In een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma werken stakeholders over de beleidsdomeinen heen samen om op en rond de boulevards een gastvrije en gezonde woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

Welkom op de Kleine Ring!

 

Download hier ons projectvoorstel (PDF – 3,3 MB)

In de afgelopen regeerperiode besloot het Brussels Gewest om op de Kleine Ring ruimte te maken voor fietspaden en fietsstraten. Een eerste stap in de goede richting, maar het mag niet de laatste zijn.

De boulevards moeten meer zijn dan ‘mobiliteitscorridors’. In het centrum van de stad ligt 50 hectare onbebouwde ruimte (of bijna viermaal de oppervlakte van het Warandepark!) ter beschikking om antwoorden te geven op uiteenlopende uitdagingen, waaronder bereikbaarheid, innovatie, klimaat en sociale cohesie.

We vragen om tussen 2019 en 2039 op de boulevards onder meer plaats te maken voor: