Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Over het voorstel

zaterdag 7 mei 2016

Over het voorstel

De Brusselse Kleine Ring vandaag: een stadssnelweg rond de Vijfhoek. Een ruimte, ingericht op maat van het gemotoriseerd verkeer, waar tunnels, op- en afritten, laterale wegen en parkeerplaatsen het uitzicht bepalen. Een plek van transit, van passage. Een moeilijk oversteekbare barrière. Een stuk niemandsland in het midden van de Belgische en Europese hoofdstad.

KleineRing.be wil u tonen dat de ringlanen méér kunnen zijn dan een verkeersruimte. Als een echte publieke, grootstedelijke ruimte zouden zij een veelheid aan diensten kunnen leveren aan de stad, haar inwoners en haar bezoekers: aantrekkelijke pleinen voor ontmoeting en ontspanning, ruimte voor economische activiteiten, voor nieuwe parken en voor water, een gebied waar het aangenaam wandelen en fietsen is… en dit alles zonder het belang van de lanen voor het autoverkeer uit het oog te verliezen.

Op KleineRing.be staat het geïntegreerd benaderen van mobiliteit en stadsvernieuwing centraal. Het voorstel herdefinieert de betekenis van de ringlanen in het stedelijk weefsel en in het wegennet. De herinrichting van de lanen is tegelijkertijd een ingreep ter verbetering van de leefomgeving in de centrale wijken en het uithangbord van een ambitie op gewestelijk niveau: een transitie naar een andere stedelijke mobiliteit.

Een uitvoering van het voorstel is haalbaar op een termijn van 20 jaar en kan vandaag ingezet worden. KleineRing.be doet een aanzet tot fasering van de deelprojecten.