Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Jan Jacobsplein

← Sectie D: Schakeling van groene stadskamers

Park in de luwte

Het Jan Jacobsplein werd in 1895 aangelegd waar tot enkele jaren voordien het Pachecogasthuis stond. Koning Leopold II wenste de afbraak van dit gasthuis om een grandioos zicht op het Justitiepaleis mogelijk te maken vanaf de boulevards. Door de dominantie van de verkeersruimte in de langsrichting wordt dit zicht tot op vandaag niet gevaloriseerd. Het plein ligt er bovendien verweesd bij en het openbaar domein in zijn geheel bevindt zich in slechte staat. [1]

Jan Jacobsplein

Jan Jacobsplein.
© Wim Menten

De aanwezigheid van een groene ruimte in de onmiddellijke nabijheid en tegelijkertijd in de luwte van een aantal drukke, metropolitane ruimten (Louizaplein, Louizalaan en de boulevards richting Naamsepoort) is een troef die bij een herinrichting van de Kleine Ring niet over het hoofd mag worden gezien.

Het herinrichtingsvoorstel betrekt het Jan Jacobsplein op de boulevard, door tussen de rijwegen van de wijkverzamelweg een parkruimte te creëren. Het plantsoen van het Jan Jacobsplein wordt heringericht met respect voor het historische karakter. De inrichting vrijwaart het zicht op het Justitiepaleis. Het laagdynamische karakter van de plek wordt behouden.

← Sectie D: Schakeling van groene stadskamers