Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Rechter kanaaloever

← Sectie E: Groen lint in de Kanaalwijk

De ringlanen op de rechter kanaaloever (Barthélémylaan, Nieuwpoortlaan en Negende Linielaan) werden in de voorbije jaren heraangelegd. [1]

Het circulatieplan van KleineRing.be schakelt deze lanen in in het raster van hoofdstraten in de Kanaalwijk. Overeenkomstig de verkeersfunctie van een hoofdstraat wordt het aantal rijstroken tot 2×1 (met langsparkeerstrook) teruggebracht. Hierdoor komt ruimte vrij voor een tweerichtingsfietspad tussen de rijweg en de tramsporen of voor een verbreding van de bestaande esplanade. Er is hier weinig plaats voor groene ruimten, noch laat de ondergrondse Zennekoker aanplantingen in volle grond toe. Wel wordt er een groene trambedding aangelegd.

Vanaf de Diksmuidelaan noordwaarts wordt de Negende Linielaan ingedeeld bij de wijkstraten. De straat loopt hier dood; slechts voetgangers en fietsers kunnen de Sainctelettesquare bereiken. Dit draagt bij de kanaaloevers op de kaart te zetten als voetgangers- en fietsvriendelijke openbare ruimten. De hoofdstraat buigt af naar de Diksmuidelaan, die ter hoogte van het IJzerplein uitgeeft op de noordelijke boulevards. Dit vereist weliswaar het in de hand houden van de verkeersintensiteiten.

← Sectie E: Groen lint in de Kanaalwijk