Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Leopold II-laan

← Sectie A: Tussen kanaal en basiliek

Gedeeltelijke sluiting Leopold II-tunnel

De Leopold II-tunnel, ruim 2,5 km lang, wordt gedeeltelijk uit dienst genomen. Het oostelijke segment, 1 km tussen het IJzerplein en het kruispunt met de Ourthestraat (Molenbeek), wordt gesloten. Bijgevolg verdwijnen de tunnelmonden aan het IJzerplein en westelijk van het Saincteletteplein. Het behoud van het westelijke deel tot de Keizer Karellaan laat toe de verkeersvrije aanleg van het Elisabethpark en de leefkwaliteit in de Basiliekwijk te handhaven. Nieuwe tunnelin- en uitgangen komen ter hoogte van het kruispunt met de Ourthestraat. (Verder westelijk is het wegens de ligging van de metro- en wegtunnels technisch onmogelijk tunnelmonden te bouwen.)
Het autoverkeer

Profiel Leopold II-laan

Inrichting Leopold II-laan volgens asymmetrisch wegprofiel.
© Rien van de Wall & Wim Menten

Primaire weg: symmetrisch of asymmetrisch profiel?

De Leopold II-laan ligt in het verlengde van de noordelijke ringlanen en biedt een majestueus zicht op de Basiliek van Koekelberg. De ruimte wordt ingericht als stedelijke boulevard met voldoende aandacht voor dwarsverbindingen, met name ter hoogte van de Ribaucourtstraat, de Jubelfeestlaan, de Vandernoot- en Sint-Annakerkstraat en het E. Simonisplein. Tramlijn 51 volgt het tracé van de boulevard vanaf het IJzerplein tot het kruispunt met de Jubelfeestlaan.

Een symmetrisch dwarsprofiel, met de vier rijstroken centraal en de sporen aan weerszijden ervan, is mogelijk maar heeft het nadeel dat de weg op twee plaatsen door een tramspoor gekruist wordt, wat de doorstroming van zowel tram- als autoverkeer vermindert. Door het bundelen van de sporen aan de noordzijde van de weg (asymmetrisch profiel) kruisen zij de weg slechts eenmaal: op het IJzerplein.

← Sectie A: Tussen kanaal en basiliek