Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Munthof

← Sectie D: Schakeling van groene stadskamers

Stedelijk baken

Het herinrichtingsvoorstel markeert de overgang in de ruimtelijke betekenis van de boulevards met een woontoren op het ringtracé tussen het kruispunt en de toegang tot de openbare parking Hallepoort. De toren is meteen ook het zuidwestelijke einde van de schakeling van stadskamers, van de Naamsepoort over het Louizaplein. De rechtlijnige sectie wordt zo ‘opgehangen’ aan twee verticale bakens, die haar als een op zichzelf staande entiteit in de stad plaatsen.

Profiel H. Jasparlaan

Asymmetrisch profiel ter hoogte van de H. Jasparlaan.
© Rien van de Wall & Wim Menten

De wegeninfrastructuur wijzigt grondig ten opzichte van de huidige situatie. De Hallepoorttunnel wordt uit dienst genomen, net zoals de zuidwestelijke tunnelmonden van de Louizatunnel. De toegangen tot de nieuwe ondergrondse lussen van en naar Ter Kameren worden aangelegd tussen Jan Jacobsplein en Munthofstraat.

De overgang wordt ook in verkeersopzicht duidelijk gemaakt door een shift van een symmetrisch naar een asymmetrisch dwarsprofiel. De wijkverzamelweg van en naar de Hallepoort wordt op de H. Jasparlaan aangelegd; de Waterloolaan wordt hier een eenvoudige wijkstraat. Tweerichtingsfietspaden blijven aan beide gevels doorlopen.

← Sectie D: Schakeling van groene stadskamers