Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Kruidtuinlaan (Rogier) (profiel)

← Sectie B: Een tocht door het torenlandschap

Kruidtuinlaan tussen Ginestestraat en Rogierplein, richting Basiliek.

Links: bestaande toestand (project heraanleg Rogierplein in uitvoering)
Rechts: herinrichtingsvoorstel KleineRing.be

Schets © Rien van de Wall & Wim Menten

Ruimteherverdeling bovengronds:

Grafiek

Situering