Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Test Button

zondag 8 mei 2016

This is some text for the test button.

CTA

zaterdag 7 mei 2016

Zuidlaan Hallepoortlaan
Troonplein
Grote Spui (Zuid)
Madouplein

Het is tijd voor een geïntegreerde ruimtelijke en mobiliteitsvisie voor de grote verkeersassen in Brussel. Het opnieuw inbedden van deze metropolitane ruimten in de stad, ze transformeren van breuklijnen tot plekken die verbinden, wordt in zo’n visie het uithangbord van een breder proces, dat de stedelijke mobiliteit op een nieuwe leest schoeit. Deze website doet een voorstel voor de herinrichting van een van de meest notoire stadssnelwegen van de hoofdstad en toont dat we er vandaag mee kunnen beginnen. Welkom op KleineRing.be!

Klik op een pinpoint voor een gedetailleerde toelichting van het herinrichtingsvoorstel. Of lees meer over de krijtlijnen ervan.

Over deze website

zaterdag 7 mei 2016

Over deze website

KleineRing.be bouwt voort op een onderzoek getiteld De Brusselse kleine ring, conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector van Rien van de Wall. Dit onderzoek vond plaats in 2013-2014 in het kader van een masterproef Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het onderzoek werd in de afgelopen jaren bekroond met twee prijzen. In november 2014 reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) aan de auteur de Afstudeerprijs uit, een prijs waarmee de vereniging innovatieve en creatieve eindwerken in de kijker wil zetten (meer info). In november 2015 werd de auteur laureaat van de door de Stichting MORO (Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling) en de Universiteit Gent georganiseerde Georges Allaert publicatieprijs. De jury beoordeelde de masterproef als de beste publicatie die een beleidsrelevante bijdrage leverde op het gebied van de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling (meer info).

Doel van deze website is de inhoud van het onderzoek voor een breder publiek te ontsluiten en bekend te maken. KleineRing.be heeft geen commerciële doeleinden en is op geen enkele wijze verbonden aan een overheidsinstantie.

Over het voorstel

zaterdag 7 mei 2016

Over het voorstel

De Brusselse Kleine Ring vandaag: een stadssnelweg rond de Vijfhoek. Een ruimte, ingericht op maat van het gemotoriseerd verkeer, waar tunnels, op- en afritten, laterale wegen en parkeerplaatsen het uitzicht bepalen. Een plek van transit, van passage. Een moeilijk oversteekbare barrière. Een stuk niemandsland in het midden van de Belgische en Europese hoofdstad.

KleineRing.be wil u tonen dat de ringlanen méér kunnen zijn dan een verkeersruimte. Als een echte publieke, grootstedelijke ruimte zouden zij een veelheid aan diensten kunnen leveren aan de stad, haar inwoners en haar bezoekers: aantrekkelijke pleinen voor ontmoeting en ontspanning, ruimte voor economische activiteiten, voor nieuwe parken en voor water, een gebied waar het aangenaam wandelen en fietsen is… en dit alles zonder het belang van de lanen voor het autoverkeer uit het oog te verliezen.

Op KleineRing.be staat het geïntegreerd benaderen van mobiliteit en stadsvernieuwing centraal. Het voorstel herdefinieert de betekenis van de ringlanen in het stedelijk weefsel en in het wegennet. De herinrichting van de lanen is tegelijkertijd een ingreep ter verbetering van de leefomgeving in de centrale wijken en het uithangbord van een ambitie op gewestelijk niveau: een transitie naar een andere stedelijke mobiliteit.

Een uitvoering van het voorstel is haalbaar op een termijn van 20 jaar en kan vandaag ingezet worden. KleineRing.be doet een aanzet tot fasering van de deelprojecten.

Hallo wereld.

zondag 13 maart 2016

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Pas het aan of verwijder het en start met bloggen.

Noord → Zuid

Vanuit Madou wordt de verkeersstroom naar de Belliardstraat vóór het kruispunt Kunst-Wet gescheiden van de verkeersstroom naar Troon. Het verkeer naar de Belliardstraat houdt links en gebruikt de twee rijstroken in de Kunst-Wettunnel die in een rechte lijn doorlopen naar het kruispunt Belliard (primaire weg). Aan Belliard slaat het verkeer linksaf.

Het verkeer naar Troon houdt rechts en blijft bovengronds, eveneens op twee rijstroken (secundaire weg). Aan het kruispunt Kunst-Wet voegt het verkeer komende uit de Wetstraat richting Troon op deze rijstroken in. Zij lopen in een rechte lijn door naar het kruispunt Belliard. Daar kan dan enkel rechtdoor worden gereden.

Zuid → Noord

Aan het kruispunt Belliard kan het verkeer vanuit Troon (secundaire weg) rechtdoor richting Kunst-Wet of rechtsaf naar de Belliardstraat. Twee rijstroken gaan richting Kunst-Wet. Vóór de Kunst-Wettunnel splitsen de twee rijstroken: het verkeer naar Madou houdt links, rijdt door de Kunst-Wettunnel en voegt zich ten noorden daarvan bij het verkeer komende van de Wetstraat. Verkeer naar de Wetstraat (richting Centraal Station) houdt rechts, blijft bovengronds en slaat aan het kruispunt Kunst-Wet linksaf.