Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Good Move: leidt Brussel haar grote wegen naar de toekomst?

woensdag 2 oktober 2019

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn ontwerp van mobiliteitsplan ‘Good Move’ klaar. Nog tot 17 oktober loopt het openbaar onderzoek. Het plan zet de bakens uit voor de komende elf jaar. Wij hebben het aandachtig doorgenomen en hebben alvast onze opmerkingen ingediend. Hier vatten we onze voornaamste opmerkingen en voorstellen voor je samen.

(meer…)

Welkom op de Kleine Ring!

woensdag 8 mei 2019

De Kleine Ring is hét actieterrein voor de volgende Brusselse regering. Wij roepen haar op om het mobiliteitsproject op te schalen tot een echt stadsproject. In een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma werken stakeholders over de beleidsdomeinen heen samen om op en rond de boulevards een gastvrije en gezonde woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

(meer…)

Deel 2: De boulevards van de burgerlijke en industriële stad

maandag 6 november 2017

Tussen 1818 en 1851 legde Brussel op de terreinen van de voormalige vestingwerken een ring van boulevards aan (zie Deel 1: Van stadswal tot boulevards). Welke rol vervulden deze boulevards in de negentiende-eeuwse stad? En hoe eigenden de Brusselaars zich die nieuwe ruimte toe? Dat vertellen we in dit tweede deel van ons historisch portret.

(meer…)

Historisch portret van de Kleine Ring

maandag 16 oktober 2017

De Kleine Ring is in de loop van de jaren en eeuwen enkele malen sterk van uitzicht en van functie veranderd. Telkens opnieuw werd hij aangepast aan de behoeften van de samenleving. De gangbare denkbeelden over de rol die deze ruimte in de stad diende te spelen, bepaalden in grote mate de inrichting van de as.

Deze reeks artikels plaatst de opeenvolgende transformaties van de Kleine Ring in historisch perspectief – van een infrastructuur ter verdediging van de stad, over een gordel van boulevards, tot een stedelijke autosnelweg.

(meer…)

Fietspadenplan Kleine Ring: een eerste stap

woensdag 29 maart 2017

Op 27 maart maakte Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet het gewestelijke plan voor de aanleg van fietspaden op de Kleine Ring bekend. Tegelijkertijd werd de website kleine-ring.brussels gelanceerd. Een meer evenwichtige verdeling van de ruimte voor voetgangers, fietsers en autobestuurders: samen met de fietsersbewegingen (GRACQ, Fietsersbond, EUCG, Critical Mass Brussels, Cycloperativa, Velodossier…) kunnen we dat alleen maar toejuichen.

Alles in kannen en kruiken dus? De eerlijkheid gebiedt ons een paar kanttekeningen te maken. We moeten vaststellen dat het plan van het Gewest in heel wat opzichten verschilt van hetgeen we voorstellen op KleineRing.be.

(meer…)

Studiedag over de toekomst van de Brusselse stadssnelwegen

maandag 14 november 2016

Stadsvereniging ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) organiseert op 22 november haar jaarlijkse studiedag. Onder de titel “Bruxelles sans viaduc ni tunnel” zijn dit jaar de Brusselse stadssnelwegen het centrale thema. ARAU speelt hiermee in op het actuele vraagstuk van de tunnelrenovaties. KleineRing.be zal er zijn visie voor de stadssnelweg rond de Vijfhoek presenteren.

(meer…)

Het mobiliteitsverhaal van KleineRing.be op de « Midis de l’IRIB »

maandag 17 oktober 2016

Op 28 oktober is KleineRing.be te gast bij het Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) van de Université Saint-Louis. Tijdens de presentatie en de discussie zal de focus liggen op de voorstellen inzake mobiliteit.

(meer…)

Voetgangerszone: let’s talk!

maandag 10 oktober 2016

Op 22 oktober staat de Brusselse voetgangerszone centraal tijdens een namiddag vol lezingen, ontmoetingen en debatten. Ook KleineRing.be tekent present!

(meer…)

button overkappen herverdelen

zondag 8 mei 2016

Overkappen of herverdelen?

button mobiliteitsbeleid

zondag 8 mei 2016

Een sturend mobiliteitsbeleid